Haegerstrands stärker upp TullverksamhetenHaegerstrands Shipping & Logistics med huvudkontor i Gävle stärker upp Tullverksamheten med ytterligare kompetens.

 
Allt större utmaningar och växande efterfrågan inom tullområdet gör att Haegerstrands nu förstärker tullavdelningen.
Det innebär att Simon Hellmers, Sam Åkerblom, Owe Renman samt Karin Trittmann bildar det nya tullteamet på Haegerstrands. 
 
- Det här satsningen gör att vi är starkt rustade för framtidens utmaningar, säger VD Veronica Wallin