Rekordvolymer i Stockholm Nord

Stockholm Nord fortsätter att snabbt utvecklas till ett av stockholmsregionens viktigaste logistik- och godsnav. Tågpendeln till och från Gävle utnyttjas av allt fler kunder. Exempelvis testar containerrederiet MSC Stockholm Nord för uppställning av tomma containrar, som sedangår på järnväg till Gävle Containerterminal (GCT), där de fylls med exportvaror och  skeppas ut i världen. Även flödet av importgods från GCT med destination huvudstadsregionen ökar kraftigt. Det handlar exempelvis om byggmaterial, möbler och livsmedel, bl.a. stora mängder kaffebönor.
 
- Redan fjolåret var ett väldigt bra år, och 2019 har inletts med rekordvolymer. Vi trafikeras varje vecka av minst 15 tåg, både från kontinenten och övriga Sverige, säger terminalchefen Britta Lundgren.
 
Fyra 750 meter långa spår, två Gantrykranar och en 80 000 m2 stor terminal innebär både stor kapacitet och flexibilitet. Verksamheten har utvecklats till att inte enbart handla om trailers och containrar. Till Stockholm Nord anländer sedan i fjol biltåget 5 dagar/vecka från Malmö och Halmstad med över hundra nya bilar varje gång. En ny verksamhet är också lagring och lastning av timmer till sågverk i södra Sverige.
 
- De timmertransporterna gick tidigare med lastbil, och att vi nu kan erbjuda tågtransport istället är förstås ur ett miljöperspektiv en stor fördel, påpekar Britta Lundgren.