Haegerstrands förvärvar mark i Gävle Hamn

Haegerstrands förvärvar mark i anslutning till Gävle Hamn.


AB P.J. Haegerstrand  i Gävle, har förvärvat ett markområde om 15.000 kvm i  anslutning till Gävle Hamn.
Tillgången på logistikytor är redan idag begränsad i Mellansverige samt att från och med år 2020 kommer Gävle Hamn att  fördubbla containerkapaciteten tack vare utbyggnaden av containerterminalen. Vi tror att efterfrågan på lager kommer att öka i Gävle. säger VD Veronica Wallin, AB P.J. Haegerstrand.
  • Haegerstrands erbjuder dörr-till-dörr leveranser. Ytterligare lagerytor innebär ett naturligt steg för oss att  kunna erbjuda mellanlagring av gods.
  • Vi kan också tänka oss att kundanpassa lager för extern part som vill etablera sig nära Gävle Hamn.

Gävle är ett av Sveriges bästa logistiklägen. Närheten till snabbväxande Stockholm/Mälardalen med Ostkustens största och viktigaste containerhamn samt dubbelspåret på Ostkustbanan till Stockholm gör sammantaget Gävle-området extra intressant på en redan het logistikmarknad i Mellansverige.

För ytterligare information, kontakta:
VD Veronica Wallin
Tel. 070-434 57 45
E-post: veronica.wallin@haegerstrands.se

www.haegerstrands.se

AB P.J. Haegerstrand  grundades 1859 och är ett av Sveriges äldsta shippingföretag. Haegerstrands erbjuder  tjänster inom spedition, lager, tullhantering, fartygsklarering och försäljning av  containers. Haegerstrands har ett tjugotal anställda med kontor i Gävle, Söderhamn, Stockholm samt i Helsingborg