Kommer E-handeln att stärka eller urholka handeln i Dalarna?

Konferens om E-Handeln

Kommer E-handeln att stärka eller urholka Dalarnas tätorter och företag?


Startar: 2018-03-20
Slutar: 2018-03-20

Den här konferensen vänder sig till företagare, förtroendevalda, personer bland leverantörer med anknytning till detaljhandeln, upphandlare, handelsanställdas förbund och studenter som studerar ekonomi på högskolan, med flera.Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) bjuder in till en konferens för att ta del av ny kunskap och ge svar på, om: 

Konferensen syftar till att ge svar på frågor om:
  • E-handeln bara har fördelar för konsumenterna
  • E-handeln stärker eller försvagar centralorterna
  • E-handeln skapar fler företag och jobb i Dalarna och Sverige
  • E-handeln tar död på våra vanliga butiker inom 5-10 år
  • E-handeln kan styras genom politiska beslut
  • E-handeln påverkar LOU och på vilket sätt

Rickard Johansson från HUI, Handelns utredningsinstitut
En av landets främsta E-handelssakkunniga, ger en översikt över E-handelns utveckling inom handeln och distributionen

Arne Andersson, E-handelsanalytiker och rådgivare
En av landets mest erfarna E-handelsanalytiker och rådgivare på Postnord kommer att ge en bred bild av hur E-handeln globalt, nationellt och regionalt kan påverka företagsstruktur, jobb, handelsmönster och en region som Dalarna 

Tid:              20 mars kl 9.30-15.00
Plats:           Galaxen, Borlänge. Lokal Orion.
Kostnad:      600 kr exkl. moms, fika och mat ingår. Studenter och
                    pensionärer 80 kr exkl. moms.
Anmälan:     Senast den 13 mars.  
                    Efter 13 mars är anmälan bindande men kan överlåtas.

Läs mer och anmäl dig här>>