Serverhallar byggs i Norrsundet utanför Gävle

Logistikmark i Gävle ska användas till serverhallar för krypto-valuta.


Det är bolaget Colabitoil Fastigheter AB, dotterbolag till svenska biodieselbolaget Colabitoil Sweden AB,  som tecknat ett långsiktigt hyresavtal med Block Trade Technology Ltd , ett tekonologibolag specialiserat på kryptovaluta. 

Colabitoil Sweden AB (AktieTorget: COLAB) är ett svenskt bolag som specialiserat sig på förnybar diesel HVO, meddelade idag att dess dotterbolag Colabitoil Fastigheter AB tecknat ett femårigt hyresavtal med en avsiktsförklaring om totalt 24 697 kvadratmeter med Block Trade Technology, ett teknologibolag som specialiserat sig på kostnads- och energieffektiv framtagning av kryptovaluta. Hyresavtalet  medför årliga intäkter på 0,8 MSEK samt en option om ytterligare 7,8 MSEK. 

Läs mer på intelligent logistik>>