Näringslivsutvecklare Borlänge

Målet är ett gott företagsklimat, ökad konkurrenskraft samt en hållbar tillväxt. Uppdraget spänner över ett stort antal arbetsuppgifter med många olika intressenter och samarbetspartners. 

Som näringslivsutvecklare skapar du bästa möjliga förutsättningar för ett välmående näringsliv i kommunen. Du medverkar till att stärka relationen mellan kommun, högskola, övriga skolor som har många inflyttande studenter samt näringsliv. Fokus för denna tjänst är att skapa relationer och kontakt med våra studenter i staden. Du skall fungera som en länk mellan studenter, utbildning, näringsliv samt staden Borlänge. Du kommer också ansvara för projekt som handlar om kommunikation om vår stad. Arbetet innebär att delta i arbetsgrupper för samverkan både på lokal och på regional nivå samt jobba med att utveckla och driva projekt. 

Läs mer och ansök här>>