Nu startar avverkningen av Googles mark i Avesta


Avverkning av skog i Horndal påbörjas.


I höstas avslöjades att Google köpt 109 ha mark av Avesta kommun. Nu ska delar av den marken börja avverkas. I det officiella uttalandet skriver Avesta kommun följande:

 ”Som ett steg i ledet att förbereda Horndal Industriområde för vidare utveckling kommer det att ske aktiviteter på och runt området under de kommande 6-18 månaderna. Dessa aktiviteter är bland annat skogsavverkning på södra delen av siten och arbete som möjliggör infartsvägar och vatten och avloppsanslutning. Detta betyder inte att det har tagits ett beslut om en etablering på siten, men aktiviteterna är nästa steg i utvecklingen för att möjliggöra att ett sådant beslut fattas.”    

Läs mer på avesta.se>>