Avesta söker NäringslivschefÄr du intresserad att driva Tillväxt Avestas näringslivsarbete?


I rollen som näringslivschef ansvarar du för att utifrån de övergripande politiska målen driva Tillväxt Avestas näringslivsarbete. Du leder det dagliga arbetet på enheten där du är en av 5 medarbetare. Det är en väl fungerande grupp med kompetent och engagerad personal. I gruppen finns tre näringslivsutvecklare och en kommunikatör som arbetar kommunövergripande. Du har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Din uppgift blir att arbeta vidare med att utveckla enheten och näringslivsarbetet i Avesta. 

Som näringslivschef är du en aktiv part i kommunens tillväxtarbete såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt. Vi vill att du driver arbetet med att fortsätta utveckla Avesta härifrån och in i framtiden. I de strategiska frågorna och vid exempelvis större etableringar arbetar du i nära samverkan med vår kommundirektör. En viktig del i arbetet är att driva en fortsatt utveckling mot ett mer differentierat näringsliv där basen är vårt lokala näringsliv. En annan viktig uppgift är att i nära samverkan med våra olika verksamheter arbeta proaktivt med att ta fram nya utvecklingsområden. Du kommer också att följa och vara delaktig i exempelvis infrastrukturfrågor. 

Som näringslivschef hos oss deltar du operativt i de arbetsuppgifter som ingår i Tillväxt Avestas uppdrag. Det kan exempelvis innebära att delta i och anordna olika typer av näringslivsarrangemang och konferenser. Andra exempel är att svara på remisser samt att föredra ärenden i plan- och näringslivsutskottet.  Läs mer>>