Starkt ökade godsvolymer i Gävle Hamn

2017 har karakteriserats av stor ökning av godsvolymer. Den totala godsomsättningen för året var nästan 5,7 miljoner ton, vilket är en ökning på drygt 17% jämfört med föregående år. 

Godsvolymernas ökning har bland annat att göra med den rekordstora ökningen av volymer på containerterminalen, vilket är en ökning på 25% jämfört med 2016. 

-Trots något färre fartygsanlöp i år så ser vi denna kraftiga ökning i godsvolym, och det beror främst på att större fartyg har lastats och lossats mer effektivt. Utöver den ökade godsvolymen så är detta något vi välkomnar ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Daniel Karlsson, Infrastrukturchef, Gävle Hamn AB.

Läs mer>>