Ny utbildning YH, Logistiker, Arbetsledning, Flerpartslogistik

Den 26 januari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2018 eller våren 2019.

I september 2017 stängde den ansökningsomgång som rör utbildningar med en första start under hösten 2018 eller våren 2019. Myndigheten har tagit emot 1 208 ansökningar, vilket motsvarar ca 129 000 utbildningsplatser. Bedömningen är nu avslutad och idag presenteras resultatet. Vi beviljar 525 utbildningar. Det innebär den högsta beviljandegraden någonsin, 43 procent. Totalt beviljar vi ca 36 000 nya utbildningsplatser till yrkeshögskolan. 

Besluten är en del i den historiska expansion som yrkeshögskolan nu genomgår.

Antalet årsplatser kommer öka med ca 45 procent till 2022, från ca 30 000 till 44 000 årsplatser. Sett till antal studerande förväntas yrkeshögskolan växa från dagens 50 000 till 70 000 studerande.

I Gävle startar en YH-utbildning 1 september - Logistiker, arbetsledning, flerpartslogistik. Läs mer>>