Maserfrakt på plats i Hälsingland
Vid årsskiftet har Gävleborgs Maskin & Transport central AB, GMT övergått till att bli en del av MaserFrakt AB.

Verksamheten drivs via de befintliga kontoren Bollnäs, Söderhamn, Hudiksvall och Ljusdal och i Gävle är det MaserFrakts Ersbo-kontor som sköter verksamheten.

MaserFrakts koncernen består numera av 350 delägare som med sina 1600 bilar och maskiner står till våra kunder förfogande, med utgångspunkt från Dalarna, Gävleborgs och angränsande län.

Läs mer på Maserfrakt hemsida>>