Rekordvolymer i Gävle HamnFjolåret innebar återigen en rejäl höjning av containervolymen vid Yilport Gävle. Under 2017 hanterades 252 000 TEU* jämfört med 202 000 TEU  2016, en ökning på nästan 25 procent. 

- Containerverksamheten handlar till stor del om export, och i tider av högkonjuktur har svenska företag ju ökat försäljningen till andra länder. För Yilport Gävles del är det bl.a. utskeppning  av sågade trävaror som bidragit till ett bra resultat, säger Yilport Nordic´s Sales Director Håkan Bergström.


* 1 TEU mostvarar en 20 fots container