Åländsk flis blir till tetror hos BillerudKorsnäs i Gävle

En stor del av den skog som avverkas på Åland blir mjölktetror i Sverige. Ålands skogsindustrier hör till de allra största åländska exportföretagen och står för ett fyrtiotal fartygsanlöp varje år. Häng med ombord till M/S Aland!

Samarbetet med det tyska rederiet Navalis har pågått sedan år 2013 då man tog över efter Rederi Ab Lillgaard som skött trafiken sedan år 1966. Det är BillerudKorsnäs som upphandlar transporterna, men Jörgen Larsson som sköter den praktiska delen med lastning och lossning och Bill of Lading-dokument och så vidare.

Läs mer på Ålands Sjöfart>>