Drivmedelskonvent Gävle Dala

Hållbara transporter som konkurrensfördel i Gävleborg.


Fossilfria drivmedel och smartare transporter för företag. Vilka är erfarenheterna, vad är
utmaningarna och hur fångar vi möjligheterna för ett starkare och grönare näringsliv i Gävleborg?

Läs mer

Datum: 9 oktober