Gävle Dala Drivmedelskonvent

Hållbara transporter som konkurrensfördel i Dalarna


Fossilfria drivmedel och smartare transporter för företag. Vilka är erfarenheterna, vilka är utmaningarna och hur fångar vi möjligheterna för ett starkare och grönare näringsliv i Dalarna?

13.00-13.20 Kan MellanSveriges LogistikNav påverka transporternas koldioxidutsläpp? – Lennart Schüllerquist, projektledare.

Högskolan Dalarna i Borlänge är platsen.

Läs mer

Datum: 13 november