Industriseminarium

Välkommen på industriseminarium i Gävle den 23 maj!


Sedan finanskrisen har Sverige haft en svag utveckling i industrisektorn, jämfört med andra västeuropeiska länder. Bland annat i Tyskland, Österrike och Finland har man återhämtat tappet i industriell produktion och ökat sin produktionsvolym – medan svensk industri har stagnerat. En bidragande orsak är att näringspolitiken inte beaktat industriföretagens förutsättningar.

Hur skulle utvecklingen i Sverige se ut om den hade legat på samma nivå som Tyskland, Österrike eller Finland? Vad skulle detta betyda för jobben och välståndet i Sverige? Vad krävs för att lyckas med industriell förnyelse? Och vad är prislappen för industriell stagnation? Hur ser industrins framtid ut i Gävle?

För att diskutera detta bjuder nu Industriarbetsgivarna in till seminariet ”Renässans eller stagnation för basindustrin – vilken väg väljer Gävle?”.

Tid: Torsdag den 23 maj, kl. 12.00 – 13.30 (lättare lunch från 11.45)
Plats: Clarion Hotel Winn, Norra Slottsgatan 9 i Gävle

Vid seminariet medverkar Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande i Gävle och Johanna Svanberg, t.f. fabrikschef BillerudKorsnäs, för att diskutera industrins framtid i regionen. Dessutom presenterar Industriarbetsgivarnas chefekonom Kerstin Hallsten sina senaste konjunkturspaningar och Anders Canemyr, chef industrisamverkan och internationella arbetsgivarfrågor lyfter några exempel på industrins betydelse regionalt. 

Seminariet är kostnadsfritt inkl. lunch. Anmälan senast fredag 17 maj.

Mer info>>
 

Datum: 23 maj