Gävle Dala Drivmedelskonvent 2018

Datum: 21/11, Tid: 09:30

Gävle Dala Drivmedelskonvent 2018
Onsdagen den 21 november i Borlänge
Fossilfria transporter i Dalarna! 2020, 2025 eller 2030?


När? Torsdagen den 21 november 2018 kl 09.15 - 16.00

Var? Dalarna Science Park, Forskargatan 3, Borlänge

Från 9.30 Kaffe/te serveras

10.00 Inledning 

Moderator: Lennart Sjögren

10.10-10.55 Vad betyder BonusMalus för bilhandeln?

- Anders Norén, BIL Sweden och regionala bilhandeln

10.55-11.20 Hur påverkar styrmedlen handeln av drivmedel? Den 1 juli infördes reduktionsplikten. Vilka har effekterna varit?

- Ulf Svahn, vd SPBI, Erik Stenströmer Moglia, OKQ8 och Daniel Arenholm, Colabitoil och Ludwig Kollberg, Preem

11.20- 11.50 CTEK presenterar företagets satsning på infrastruktur för elbilar.

- Jon Lind, vd CTEK

Lunch 12.00-13.00 Passa på att se på demobilar!

13.00-13.15 Transportutmaningen – varför och vilka är med?

- BiodrivMitt informerar

13.15-14.45 Vad händer i Dalarna? 

(13.15-13. 35) Omställningen av kollektivtrafiken - Bengt Benjaminsson, förvaltningschef, Dalatrafik
(13.35-13.55) Borlänge Energis satsning på biogas - Patrik Holmström, chef marknad, Borlänge Energi

(14.00-14.20) Fossilfri framtid i Falun - Cecilia Berg, Hållbarhetsstrateg, Falu kommun

14.20-14.45 Länsstyrelsens uppdrag och ansvar för länets omställning till Fossilfritt Dalarna.

- Landshövding Ylva Thörn, Länsstyrelsen Dalarna

10 minuter paus

14.45-15.30 Panelsamtal

Dalarna 2020 och 2030 - så ska målen om fossilfria transporter nås av näringslivet, offentliga organisationer och allmänheten! 

- Panelsamtal med några av de medverkande, representanter från näringslivet och några politiker

 

Presentation av hela Dalarnas innovationsarena - Dalarna Science Park, ca 10 minuter

Datum: 21 november