Trafikkommitté

Program


Kl. 08.45 – 09.00 Samling med kaffe, Domnarvsgården, Kontorsviksvägen 1, Borlänge.
Kl. 09.00 Information från SSAB 

Mia Eriksson, platschef Borlänge
Dan Nordqvist, Logistic Manager Rail- and Transportsystems
Rickard Backlund, Senior Manager Rail- and Transportsystems

Information från MellanSveriges LogistikNav
Kl. 10 Visning av delar av verksamheten
Kl. 12  Lunch
Kl. 13  Trafikkommittén startar, separat dagordning utsänd via outlook
Kl. 15 Slut för dagen, hemfärd

Ta på lämpliga kläder och skor.

Om Logistiknätverket


1.Få Näringslivet engagerat och välinformerat i arbetet med att utveckla vår region till ett starkt logistikcentrum

2.Skapa ett diskussionsforum för frågor runt logistik

3.Att vara med att påverka i infrastruktur- och planeringsfrågor gällande etablering av logistikparker

4.Att etablera samarbeten mellan företag för optimering av hållbara transporter

5.Näringslivet och Högskolorna får möjlighet att mötas kring logistikfrågor

Datum: 27 september - 28 september