Sveriges Bästa Logistiklägen 2015

Pressmeddelande - Sveriges Bästa Logistiklägen

Den 6 februari 2015 presenterade tidningen Intelligent Logistik den årliga listan över Sveriges Bästa Logistiklägen. Listan celebrerade sitt 10-årsjubileum 2015 genom att bjuda in alla kommuner som finns med på listan till Stockholm Stadshus.

Från början var Gävle-Sandviken och Falun-Borlänge separerade och hade placeringen 15 och 21. När Mellansvenska Handelskammaren 2011 tog initiativet att positionera regionen Gävleborg-Dalarna som MellanSveriges LogistikNav (Gävle-Sandviken-Hofors-Falun-Borlänge-Söderhamn) med sjöfartsnoden Gävle och järnvägsnoden Borlänge som dragare, har regionen avancerat till  plats 12 på listan. Sveriges Bästa LogistikNav norr om Arlanda.

Regionens anknytning till Stor-Stockholm förstärks.

Motivering: Mellansvenska regionen (Gävle, Sandviken, Falun, Borlänge). 69 poäng (68 poäng 2014)
Ett relativt nytt regionalt samarbete genom Mellansveriges logistiknav gör att Gävle/Sandviken och Falun/Borlänge har gått ihop som ett gemensamt logistikläge. Bra infrastruktur med växande containerhamn och kombiterminaler i Gävle och Borlänge. Nya roro-linjer och omklassning till europaväg (E16) på sträckan Gävle-Oslo stärker regionen i en öst-västlig axel. Logistikutbildning vid Högskolan i Gävle. Nya logistikytor i Falun för e-boklogistik ger pluspoäng. Yilports etablering med ägande i ny kombiterminal i Rosersberg stärker regionens anknytning till Stor-Stockholm. Källa: Intelligent Logistik

Stockholms logistikproblem kvarstår, vilket öppnar upp stora möjligheter för vår Gävle-Borlänge i framtiden.
Trängseln i centrala Stockholm och på Essingeleden och getingmidjan vid Gamla Stan gör fortfarande att Stor-Stockholm måste ses som två separata logistikregioner, där det norra är mest expansiv. Närheten till Arlanda, Sveriges största logistikarbetsplats och en blivande kombiterminal i Rosersberg stärker Arlandaregionen. Källa: Intelligent Logistik.

Ökad import över Gävle Hamn och vidare järnvägstransporter till Rosersberg (Ostkustbanan inviger dubbelspår 2017 mellan Gävle-Stockholm), gör att godset kommer att ta nya smartare vägar i framtiden. Stockholm/Mälardalen  förväntas ha 5 miljoner invånare 2050, vilket kommer att innebära att varuförsörjningen måste hitta nya vägar. Gävle som partner i Stockholm Business Alliance, positioneras nu 2015 ännu starkare som logistiknav. Vi kommer även att marknadsföra regionenen som utomordentligt lämplig för bl.a. monteringsarbeten och centrallager E-handel.

Under 2014 har ett omfattande arbete utförts, som visar upp regionens logistikparksområden. Allt presenterat i en GIS-App med flygbilder, hektar, priser och avstånd till närmaste terminaler, hamnar och flygplatser. 2015 startar arbetet med att marknadsföra dessa områden. MellanSveriges LogistikNav har stora möjligheter klättra på listan ifall nyetableringar över 10.0000 kvm erhålles - ett arbete som nu pågår. Den enskilt största etableringen idag är Förlagssystem i Falun. Fler sådan etableringar behövs. Läs mer om de kriterier som styr placering på listan>>

Hela listan 2015>>


För mer information:
Anders Franck>>

Läs mer om MellanSveriges LogistikNav>>