Boka Logistikdagen 22 oktober, Se programVälkommen till årets Logistikdag! 
- Webbsändning 09.00-11.00 den 22 oktober 


Nu är det dags för regionens största och mest uppskattade händelse inom logistik.
Logistikdagen arrangeras för fjärde året i rad av MellanSveriges LogistikNav i samarbete med Högskolan i Gävle/CLIP.
Detta speciella år genomför vi seminariet digitalt. Vi Live-sänder från CFL Faxepark i Söderhamn. 

Sjöfartsstaden Söderhamn som utgör träklustret och logistikhubben i Hälsingland (Sveriges största hamn för
sågade trävaror). Därför ligger det nära till hands att vi fokuserar på skogen och dess möjligheter 2020.
Söderhamn som dessutom firar 400 år i år. 

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar som skapar sysselsättning i hela landet. Med sin förnybara
råvara har skogsindustrin och skogsindustrins produkter en nyckelroll i utvecklingen mot ett hållbart, biobaserat samhälle.

Anmäl dig i länken nedan, därefter kommer du att få en möteslänk någon dag innan mötet, seminariet är kostnadsfritt.

Program

Moderator Mark Boustedt hälsar välkommen

MellanSveriges LogistikNav, Projektledare Lennart Schüllerquist 
- Kraftsamling genom samverkan inom logistik

Högskolan i Gävle/CLIP, Gunnar Herdin från CLIP
- Centrum för logistik och innovativ produktion

Skogens Affärsmöjligheter – Karolina Boholm (bilden), Transportdirektör på Skogsindustrierna. 
- Ledamot i styrelsen för Näringslivets Transportråd och ledamot i regeringens forum Nationella Godstransportrådet samt ordförande i Industrirådets grupp för transporter och infrastruktur.  

Kort paus, 10 min

Hur en värdekedja från skog till kulturbyggnader skapades i en mixad grupp - Mikael Scherdin, Högskolan i Gävle
- En grupp av aktörer (skogsägare, sågverk, industri, myndigheter, forskare och andra organisationer) bygger, under våren 2020 en hållbar värdekedja i en horisontell innovationsprocess

Orrskärs hamn expanderar. Frank Schnabel, Ägarrepresentant för SCHRAMM Port & Logistics Sweden AB 

Eco Log och framtidens skogsbruk, VD Anders Gustafsson Eco Log Sweden AB

Frågestund

Avslut 11.00

Anmäl dig här, genom att skicka e-post till, anders@mellansverigeslogistiknav.se.