Höglagret i Gävle Hamn invigt

Världsunikt höglager för pappersrullar


 Den 19 augusti invigde Utrikeshandelsminister och Minister för Nordiska frågor, Anna Hallberg det nya automatiserade
höglagret i Gävle Hamn. Lagret kommer att ta emot pappersbalar både via järnväg och lastbil, och givetvis vidare via fartyg
då byggnaden är placerad bara 350 meter ifrån kaj.
 
Det automatiserade lagret för pappersrullar är unikt och det första i världen beläget i en hamn. 

Ett helautomatiserat program sköter varuhantering. När ett fartyg ska lastas vet systemet vilken rulle som ska ut till vilken kund.
Rullen plockas upp av en gripper, en stor gripklo som leds i taket via traverser. Det placeras på ett band och rullas ut till lastningshallen.
En truck hämtar pappersrullen i lastningshallen, lastar in rullen i container som sedan körs ner och lastas på fartyget.
 
Höglagret rymmer 40.000 ton pappersbalar. Yta invändigt 11.100 kvm. Takhöjd 25 meter. Investering 200 MSEK, 200 meter lastkaj
inomhus för järnvägsvagnar. Vecka 40 kommer det första tåget från Gruvön. 
 
− Investeringen för en automatiserad anläggning för lagring och hantering av pappersprodukter, stärker hamnens konkurrenskraft
och har stor betydelse för regionens pappersindustri. Volymerna i hamnen har ökat kraftigt, och när nu också containerterminalen
fördubblar sin kapacitet 2021, så tar vi viktiga steg mot fortsatt stark tillväxt, säger Gävle Hamns VD Fredrik Svanbom.

Med anledning av den ökade efterfrågan på containertransporter, står containerterminalen nu i begrepp att fördubblas. Invigning beräknas
ske andra halvåret 2021. Då fördubblas kapaciteten och ger möjlighet att ta emot ännu större fartyg än idag och den årliga kapaciteten ökar
till 600 000 TEU (från dagens 300 000).
 
I och med dessa stora investeringar i Gävle Hamn, så stärker Gävle sin ställning som nav för svensk export och import. Framtidstron i
Gävle är stor och logistik är en viktig hörnsten i regionens tillväxt. Idag arbetar ca 35.000 människor inom exportnäringen i Gävleborgs Län.