Thor Shipping förvärvar Svecon Freight i Gävle

Pressmeddelande 2020-07-07 

Verksamheten i Gävle drivs vidare under ledning av Daniel Berglind


Thor Shipping & Transport (TST) förstärker sin marknadsposition och fortsatta tillväxt genom förvärv av Gävle-bolaget Svecon Freight (Svecon) samt systerbolagen Gävle Skeppsklarering och Andersson & Lundqvist. Genom förvärvet kan TST erbjuda och leverera service till kunder i ett större geografiskt område, utveckla ny service och attrahera nya kunder. 

”Förvärvet av Svecon är ett naturligt nästa steg i vår tillväxtstrategi att stärka vår position i regionen ytterligare”, säger Eric Hjalmarsson, koncernchef för TST. ”Med Svecon som en del av TST kommer vi att bredda vårt totala kunderbjudande både i termer av geografisk närvaro och produkter. Vi har redan startat arbetet med att analysera hur och när vi bäst kan lägga till Gävle som regelbunden hamn i vår linjetrafik, men även annan affärsutveckling finns i vår plan.” 

”Att bli en del av TST känns stimulerande inför framtiden”, kommenterar Daniel Berglind, VD för Svecon Freight. ”Vi blir nu en del av en företagsgrupp som verkligen satsar på kortsjöverksamhet och vi kommer att kunna erbjuda våra befintliga kunder ett ännu bättre och bredare utbud som ett resultat av transaktionen. TST känns som helt rätt partner för oss vad gäller den fortsatta tillväxtresan, båda bolagen genomsyras av stort entreprenörskap och ett kundnära arbetssätt.” 

Verksamheten i Gävle drivs vidare under ledning av Daniel Berglind som även blir vice vd i TST-koncernen samt en betydande delägare. 

”Jag ser mycket goda möjligheter till att utveckla vår affär ytterligare under kommande år, vi vill fortsätta växa och förvärv är en del av vår strategi. Med vår nya huvudägare sedan 2018, Accent Equity, har vi en kapitalstark ägare i ryggen för fortsatta offensiva satsningar”, avslutar Eric Hjalmarsson. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Eric Hjalmarsson VD för Thor Shipping Tel: +46 70 331 71 22 Daniel Berglind VD för Svecon Freight Tel: +46 70 591 41 65 Om Thor Shipping & Transport 

Thor Shipping & Transport erbjuder flexibla dörr-till-dörr transportlösningar. Med bas i Sverige, BeNeLux, och Storbritannien har bolaget egen linjetrafik inom kortsjö samt hamnterminaler och klareringsverksamhet. Inom speditionsverksamheten arbetar man globalt med fokus på komplex last och krävande geografier. 

Om Svecon Freight 

Svecon Freight erbjuder marknaden, främst industriella kunder, speditionslösningar med fokus på sjöfart, lagring och klareringsverksamhet. Svecon är det ledande bolaget inom sin verksamhet i norra Bergslagen / södra Norrland.