Per Sjölander blir ny näringslivschef i Borlänge

”Jag vill att näringslivet får möjlighet att lyckas”


Per Sjölander blir ny näringslivschef i Borlänge kommun i höst.

Borlänge kommuns nya näringslivschef har erfarenhet av både arbete i det offentliga och privata näringslivet. Per Sjölander har arbetat med etableringar och högskolans utveckling på näringslivskontoret i kommunen. Dessförinnan arbetade han inom bank- och finansbranschen i många år och har god kännedom om näringslivet i kommunen.

– Jag ser fram emot att vara närvarande i dialogen med det lokala näringslivet, framförallt i frågor som företagen har kontakt med kommunen och min roll blir att driva den interna dialogen så att det fungerar. Det viktiga är att näringslivet får möjlighet att lyckas, säger Per Sjölander, näringslivsutvecklare i Borlänge kommun.

Läs mer