2021 historiskt byggrekordår..

Glödhet logistikmarknad

Med mer än ett halvår kvar innan orderböckerna för 2021 stängs så ser 2021 ut att bli ett byggrekordår för
större logistikfastigheter i Sverige.

Totalt har 23 logistikbyggen aviserats för 2021, med en sammanlagt yta på 782 200 kvm. Det är drygt 200 000 kvm
mer än det senaste rekordåret 2018, då totalt 29 logistikbyggen på totalt 579 000 kvm färdigställdes i Sverige.

Läs hela artikeln på Dagens Logistik>>Gävle hamn investerar ca 200 miljoner i detta nya automatiserade höglager för hantering av pappersrullar.
Satsningen är troligtvis den första i sitt slag placerad i en hamn. Papperslagret byggs i anslutning till Gävle Containerterminal
som  är ostkustens största och Sveriges tredje största containerhamn. Tillväxten har länge varit mycket stark och för att möta
den ökade efterfrågan på containertransporter, står containerterminalen nu i begrepp att fördubblas. 
Läs mer på gavlehamn.se