Nu fylls det nya logistikområdet vid Gävle Hamn


Haegerstrands erbjuder uppförande av kundanpassade lager- logistikfastigheter

När Gävle Containerterminal nu fördubblar kapaciteten till 600 000 TEU så tror Haegerstrands - one of Sweden’s oldest shipping companies - att efterfrågan på lagerytor kommer öka. I april köpte bolaget därför 15 000 m2 av det 200 000 m2 stora logistikområde som nu utvecklas i direkt anslutning till Gävle Hamn. 

Det nya logistikområdet ligger nära hamnens terminaler, med anslutning till järnväg i alla väderstreck, och två europavägar. Med korta och kostnadseffektiva transporter från hamn till lager lämpar det sig för t.ex. export- och importlager, e-handelslager och 3PL företag. Endast 90 minuter till Stockholm.

"Vi erbjuder dörr-till-dörr leveranser. Ytterligare lagerytor innebär ett naturligt steg för oss att kunna erbjuda mellanlagring av gods. Vi kan också tänka oss att kundanpassa lager för extern part som vill etablera sig nära Gävle Hamn", säger Haegerstrands VD Veronica Wallin.
Max. 5.000 kvm fastighet
Intresserad? Läs här på Objektvision
 

NP3 erbjuder nyproduktion av lager, industri och/eller upplagsplatser

NP3 äger fastigheten Fredriksskans 15:16 på Bönavägen 55, i folkmun känd som Tomoku Hus. Befintlig fastighet är fullt uthyrd till batteritillverkaren Nilar och husmodulsproducenten Grännäs trähus. NP3 har dock mycket mark kvar för utveckling i de cirka 37000 kvm mark som idag består av avverkad skog.
Intresserad? Kontakta Affärsansvarig Jens Lennefeldt, NP3. Mobil +46 (0)70 723 72 22
Se mer om området i pdf

Ytterligare område

Ytterligare ett område på 15 000 m2 i anslutning till hamnen har förvärvats av ett bolag som ännu inte offentliggjort sina planer för sitt markområde.