MellanSveriges LogistikNav i samarbete med Invest in Dalarna

Invest in Dalarna grundades i Dalarna 2002 och syftar till att hjälpa och informera utländska investerare om affärs- och investeringsmöjligheter i Dalarna. För att säkerställa långsiktiga investeringar med hållbar ekonomisk tillväxt samarbetar Invest in Dalarna med de lokala myndigheterna och de 15 kommunerna i regionen.
 
Invest in Dalarna tillhandahåller opartisk information, kunskapsdelning och praktisk hjälp under hela investeringsprocessen. Utländska direktinvesteringar kan ta flera former, till exempel nyetableringar, förvärv, utvidgningar, utländska företag som samarbetar med svenska företag för franchising, strategiska allianser, joint ventures, private equity-investeringar eller en fusion med ett företag i Dalarna. Läs gärna mer om Invest in Dalarna här.  
 
MellanSveriges LogistikNav,s grundades 2011 och syftar till att erhålla nyetableringar inom logistiksektorn som exempelvis verksamheter inom lager, 3PL-företag och logistikintensiva tillverkningsföretag. MellanSveriges LogistikNav vidareutvecklar nätverket inom transport och logistik, bestående av företag och organisationer inom Näringsliv, Akademi och Offentlig sektor och främjar regionalt samarbete mellan 10 kommuner i Gävleborg och Dalarna. MellanSveriges LogistikNav positionerar regionen som framstående logistiknav för att därigenom skapa tillväxt och arbetstillfällen.
 
Väl fungerande klimatsmart logistik och utbyggd infrastruktur spelar en avgörande roll vid en nyetablering. Genom samarbetet mellan Invest in Dalarna och MellanSveriges LogistikNav utökar vi kompetens, service och stärker därmed vår konkurrenskraft.
 
Invest in Dalarna ingår från 2019 i MellanSveriges Logistiknav,s samarbetsgrupp för Dalarna.

Bild: Borlänge - Dalarnas transporthub