Unifeeder startar ny linje Gävle Hamn-Polen

 

Uppgraderat Unifeeder-nätverk ger Yilport Gävle förbindelser med Gdansk och Gdynia
 

Unifeeder startade i augusti veckotrafik mellan Polen och den svenska östkusten, inklusive Yilport Gävle. 
Därmed möjliggörs en kraftfull utvidgning av containertrafiken, och
den kortast möjliga länken till Gdansk för omlastning till oceangående fartyg och till det intra - europeiska logistisknavet Gdynia. 
 
”Det här innebär ökad flexibilitet, tätare avgångar och nya möjligheter för våra kunder”, säger Yilport Nordics försäljningschef Håkan Bergström Molin.
 
Uppenbara fördelar
• Flexibel kapacitet och ökad frekvens
• Pålitlig service med fasta schemalagda ankomster och avgångar
• Säker och trygg logistikkedja med flera nav för omlastning
• Mindre exponering för strejker och andra störningar
• Kostnadsminskning med färre landtransporter och lägre hanteringskostnader
• Mer miljövänlig transporter


Läs mer>>