Windmill Boom i Gävle Hamn

Importen av vindkraftverk till Gävle hamn fortsätter att öka. Efter ett omfattande förarbete är Yilport Gävle nu rustat för att klara årets rekordstora inflöde av vindkraftverk. Drygt 1.800 delar - vingar, turbiner och torndelar - ska lossas och mellanlagras, innan de transporteras till skandinaviska vindkraftprojekt. 
 
I slutet av mars var alla förberedelser klara för det omfattande uppdraget. Personal har utbildats för t.ex. den precisionskörning som krävs för att med bibehållen säkerhet kunna hantera extremt långa delar som kan väga upp till 90 ton. Det kräver två specialutrustade reachstackers som tillsammans flyttar tunga och skrymmande laster till uppläggningsytorna. Tre av sex inblandade reachstackers har för ändamålet utrustats med krokar istället för de vanliga container-oken. För att inte stjäla kapacitet från containerterminalen har begagnade maskiner införskaffats.
 
- Eftersom Det handlar om korta körsträckor, och en lågintesiv verksamhet fungerar det bra med begagnade maskiner som noggrant gåtts igenom och servats, säger terminalchefen Jörgen Flank.