Logistiknavet fortsätter att växa


 
Bild: Ostkustens största containerterminal blir dubbelt så stor. Världens alla stora containerrederier trafikerar redan idag Gävle hamn, och nu byggs containerhamnen ut för att kunna ta emot fler och större fartyg

Ur Mellansvenska Handelskammarens verksamhetsberättelse 2018.

MellanSveriges LogistikNav växer både befolkningsmässigt och utifrån godsvolymer, dessutom har två nya kommuner anslutit sig till partnerskapet under 2018. Vi hälsar Hudiksvall och Gagnef välkomna.

 
Vi lyfter samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Vi sätter fokus på kraftsamling i nätverk och positionering med inriktning på hållbara transporter och utveckling inom transport- och logistikeffektivitet.
Vi tar position som en hållbar och expansiv industri- och logistikregion mitt i Norden. En region integrerad med Stockholm-Mälardalen arbetsmarknad.  

TIO KOMMUNER I SAMVERKAN 
Gävle, Sandviken, Söderhamn, Hudiksvall, Hofors, Falun, Borlänge, Gagnef, Avesta och Ludvika. Drivande och största finansiär är Mellansvenska Handelskammaren.
Under 2018 försvarar MellanSveriges LogistikNav sin 12:e plats på listan över Sveriges Bästa Logistiklägen*, trots avsaknad av större etablering som ger poäng. Vårt mål är att vara topp-10 till 2020. Att kunna erbjuda byggklar mark är en stort utmaning under 2019.,

TILLVÄXT INDUSTRI OCH E-HANDEL!
Här möter industritraditionerna den nya tillväxtbranschen e-handel och centrallagerlogistik.
En urstark E-handel öppnar upp för stora möjligheter för etablering av centrallager i Dalarna och Gävleborg, där hållbara transporter spelar stor roll med tanke på regionens stambanor och hamnar.  
Goda exempel är snabbväxande Partykungen i Gävle som storsatsar på export och Lyko i Vansbro som investerar i nytt centrallager i Vansbro.
 
LOGISTIKDAGARNA
Vi arrangerade Logistikdagar i Gävle i samarbete med  Högskolan i Gävle/CLIP och Gävle Kommun där vi bjöd på ny kunskap och framtidsspaningar inom logistik, handel och infrastruktur. 2018 fokuserade vi på Tyskland som handelspartner, på våra nya logistikområden som är under uppförande och på den nya nationella godsstrategiplanen.I Dalarna samarbetade vi med Falu Kommun och deltog på deras Företagsdagar tillsammans med Högskolan Dalarna på tema Dalarnas Hamn är Gävle Hamn och transporter i stadsmiljö (last mile). Logistikdagen 2019 är prel.bokad 21 oktober. Save-The-Date.
 
STORYMAP – HOPPA PÅ EXPANSIONSTÅGET

Kartor förklarar, förenklar och förtydligar information. I vår nya StoryMap som lanserades 2018, finner du närmare information om de kommuner som ingår i MellanSveriges LogistikNav, infrastrukturen, investeringar, all ledig logistikmark i våra tio kommuner pekas ut, om akademin och arbetskraften. Här finns interaktiva kartor med bilder, bildspel. filmer och texter. Story Map är framtagen i samarbete med ESRI i Gävle och är unik i sitt slag inom regionmarknadsföring.

Genom vår StoryMap bygger vi varumärket i digitala kanaler genom att kommunicera vår vision: Att företag med hållbar logistik i fokus väljer vår region för tillväxt.
 
Under 2018 startade vi även upp Logistiknätverket. Logistiknätverket syftar till att under lättsamma former träffas och bygga relationer med såväl andra företagare som partners. Alla företag/organisationer är välkomna, verksamma i våra tio kommuner, för vilka logistik och transporter spelar stor roll. Under året genomfördes studiebesök hos SSAB i Borlänge och LogPoint Logistikpark i Jönköping. Under 2019 har vi besökt Iggesund Paper Board och nästa nätverksträff planeras i Hofrs, Ovako i november. Årets studieresa planeraras i september då vi  besöker Norrköping och Rustas 125.000 kvm stora lager.
 
* Lista från tidningen Intelligent Logistik 2019.

Bild: Nordanö Industri- och Logistikområde i Avesta. Här når du halva Sveriges befolkning inom en radie av 20 mil.
Perfekt för e-handelsetableringar. I Nordanö finns byggklar mark.
Byggklar mark finns även i Gagnef, Ludvika och Hofors.
Lediga industrilokaler finns i Söderhamn och Gagnef