Maserfrakt ökar rejält!

År 2018 var ytterligare ett framgångsrikt år för MaserFrakt. Omsättningen uppgick till 2,43 miljarder kronor (1,93, år 2017). Vinsten föregående år landade på 21,2 miljoner kr (14,8, år 2017). Utöver vinsten så återfördes 9,5 miljoner kronor till delägarna i form av återbäringar och aktieutdelning.

Maserfrakt ysselsätter cirka 2.500 chafförer och maskinister.

Läs mer