2047 Science Center etablerar ny temamiljö i Hofors

Unika möjligheter till lärande & inspiration - Hofors satsar på framtiden


I Hofors skapar i projektet FRAMTID HAGA en strategiskt unik plats och miljö för ny inriktning och en kraftsamling. Målet är en unik arena för näringslivsutveckling, besöksnäring, arbetsmarknad och integrerat.

Kunskapsstaden i Hagaskolan (visionsbild) innebär etablering av en plats för utveckling och lokalisering av nya och etablerade företag och organisationer inom kunskapsintensiva verksamheter. Den sätter Hofors på kartan och kan locka lokala, regionala och nationella intressenter inom vitt skilda områden.

Nu etablerar 2047 Science Center i Hofors.


2047 Science Center genomförs tillsammans med aktörer i värdekedjorna i samverkan med ett initiativ förfinansiering från Ovako, SSAB och det strategiska innovationsprogrammet “Metalliska Material”.
  • Stimulerarintresse för teknik, naturvetenskap och entreprenörskap för att möta samhälls utmaningar.
  • Skapar unika möjligheter till lärande så att alla barn och unga fårmöjlighet at thitta och utveckla sina förmågor.
  • Erbjuder e ninformell mötesplats för samtal mellan allmänhet, skola, arbetsliv och akademi som skaparreflektionoch nya perspektiv.
  • Digitala funktioner och gameifierat lärande.
2047 Science Center har 30 medarbetare, merparten är högt utbildade pedagoger, varav flera dessutom är ingenjörer. Verksamhetens pedagoger spetsutbildar 25 000 unga årligen och närmare 2000 lärare fortbildas varje år. 2047 Science Center bedriver modern labbundervisning och har tillgång till den senaste avancerade tekniken. Undervisning och kompetensutveckling äger rum såväl i befintliga lokaler i Borlänge, som hos uppdragsgivare och samarbetspartners. 

Läs mer om Framtid Haga i Hofors här>>