Byggklar ledig mark i Dalarna!

Söker du byggklar mark i Dalarna?


Nu finns byggklar mark, inflyttning inom ca 12 månader i Avesta, Ludvika och Gagnef!
Se vår GIS-karta>>

I Avesta finns 26 ha ledig mark i Nordanö.
Nordanö 8:1 och Ovanåker 1:14. Masmyrvägen. Nordanö ligger vid Godsstråket genom Bergslagen med stickspår in i logistikområdet och i anslutning till Riksväg 70.
Perfekt område för exempelvis E-Handelslager. Du når halva Sveriges befolkning inom en radie av 20 mil. I år firar dessutom 100 år!
Företagare i Avesta fortsätter att ge kommunens service allt bättre omdömen, visar en mätning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Avesta har klättrat från plats 111 (år 2016) till plats 6 (2018)! Här har miljö- och hälsoskydd ökat mest (+28 poäng), därefter bygglov (+23 poäng), Livsmedel (+ 9 poäng). Läs mer på sajten Baraiavesta>>

I Ludvika finns 24 ha byggklar mark i Gonäs. (se bild t.h.)
Området omfattar ca 60 hektar mark, avsett för industri, logistik och kontorsetableringar, varav cirka 30 hektar är exploaterbar mark i kommunens ägor för vidare försäljning. Området ligger längs länsväg 608 (Gonäsvägen), knappt två kilometer och cirka två minuters färdväg från riksväg 50. Byggklar yta 24 ha. Inflyttning är påbörjad genom etablering av Dalatrafik. Även Ludvika firar i år 100 år! Se firandet här>>

I Gagnef finns hela 9 områden - Gagnef endast 30 minuter till Riksbangården och kombiterminalen i Borlänge. Pris per kvm 15 kr.
Djurås centrum, Fänforsen, Gagnefs industriområde, Himmelslätta, Högsveden, Högsvedens industriområde, Industrivägen Björbo, Mockfjärds industriområde och Stortäppa. I Gagnef finns även stora industrilokaler med utvecklingsmöjligheter. Se mer>>

I Falun finns Tallen. Ett markområde med närhet till stora flöden via E16 mitt emellan Falun och Brolänge. Här finns 4,8 Ha detaljplanerad och klar och tillgänglig för etablering inom 12 månader. Det andra markområdet på 5,4 Ha är ett utvecklingsområde där en ny detaljplan håller på att tas fram.