Uppskattat studiebesök på Iggesund Paperboard


Bild: Iggesund Paperboard

Den 27:e mars besökte Logistiknätverket Iggesund Paperboard AB

Logistiknätverket syftar till att under lättsamma former träffas och bygga relationer med såväl andra företagare som partners.
Alla företag verksamma i Gävleborg och Dalarnas Län, för vilka logistik och transporter spelar stor roll är välkomna. Vi arrangerar företagsbesök, studieresor, möten och seminarier.

Vi var 24 personer som kom till nätverksträffen på Iggesund Paperboard den 27:e mars.

Iggesunds Papeboard är en av de mest avancerade, helt integrerade massa- och kartongfabrikerna i världen.