Arbetsgruppmöte

Plats: Mellansvenska Handelskammaren, Gävle
Deltagare: Lennart Schüllerquist, Anders Franck, Kjell Friman, Malin Vikerhagen

Datum: 12 juni