Logistikdagen i Gävle

Teknikparken den 10:e oktober 2018

Välkommen till ännu en logistikdag! Vi bjuder på ny kunskap och framtidsspaningar inom logistik, handel och infrastruktur. I år fokuserar vi på Tyskland som handelspartner, på våra nya logistikområden som är under uppförande och på den nya godsstrategiplanen.


Stora förändringar på gång i Gävle-regionen. Omfattande infrastruktursatsnngar med nya järnvägsdragningar och byggnationer av nya logistikområden kommer att förstärka regionens konkurrenskraft som logistiknav. Välkommen att lyssna till alla de investeringar som kommer att förändra stadsbilden.

Morgonkaffe bjuds på från kl 8.30. Vi bjuder även på lunch kl 11-12 för de som deltar i block 1+2. (60 platser är reserverade). Vi bjuder även på eftermiddagsfika. Dagen avslutas 16.30.

Moderator: Amer Jazairy, tekn licentiat inom hållbar logistik vid Högskolan i Gävle, se bild.

I år är programmet indelat i tre block, vilket gör att du kan välja det som passar bäst, eller varför inte välja alla tre.
9.00 - 11.00 - moderator på engelska

Våra viktiga flöden med Tyskland

”Upptäck möjligheterna att exportera till Tyskland, vår största Exportmarknad”

09.00 SCHRAMM Ports & Logistics: A German port operator that is growing in the Swedish market, majority Shareholder of Söderhamns Stuveri & Hamn AB*, CEO Frank Schnabel

09.45 Port of Hamburg – ideally located in the heart of Europe**. Marina Basso-Michael, Head of Market Development Baltic Sea Region/ Eastern Europe

10.30 Tysk-Svenska Handelskammaren, Verena Adamheit Dr.

Hela denna session genomförs på engelska

Lunch 11.00-12.00
12.00 - 14.00 moderator på engelska

Framtidens planer för gods­transporter

”Vad innebär Regeringens nya Godsstrategiplan?
Vad innebär  nya dragningen av Ostkustbanan genom Gävle?”


12.00 Den nationella Godsstrategiplanen, Mats Olofsson, Trafikverket Region Mitt

12.30 Ny dragning av Ostkustbanan genom Gävle. Enhetschef Hans-Olov Åström, Trafikverket Region Mitt  

13.00 D-Rail AB producerar, installerar och driftar sensorer på tåg  CEO Christoffer Hamin

13.30 Sustainable Ports, Högskolan i Gävle/CLIP, nalysing sustainability changes in seaports: Experiences from the Gävle Port Authority 
Port are increasingly working towards becoming more sustainable. A number of efforts have focused on the legal and technical parts. This project focused on stakeholder opinions, drivers for, and barriers to sustainability change.
Prof. Rodrigo Lozano, Högskolan i Gävle/CLIP
The session is in English
14.30 - 16.30 moderator på svenska

Framtidens logistik­områden i vår region

”Hur kan vi konkurrera för att erhålla logistiketableringar till vår region?”

Kaffe serveras 14.00-14.30

Regionens nya logistikområden presenteras:

14.30 Gävle-Tolvfors, Harald Knutsen. Gävle Kommun

15.00 Logistikläge Sandviken, Tuna och Storvik. Lennart Söderberg, Sandvikens Kommun

15.30 E16 Väst och Haga i Hofors,
Kjell Johannson, VD Entré Hofors

16.00 Storymap som marknadsföringsplattform MellanSveriges LogistikNav. Projektledare Lennart Schüllerquist

16.30 Avslu

 

Arrangör: Mellansvenska Handelskammaren/MellanSveriges LogistikNav, Högskolan i Gävle/CLIP