Låt oss tillsammans bygga platsvarumärke MellanSveriges LogistikNav

 
Mellansveriges Logistiknav Gävle-Borlänge klättrar på listan: Sveriges Bästa Logistikläge, som tidningen Intelligent Logistik sammanställer varje år.

Nu finns vi på plats 12 (innan kommunsamarbetet startade placerade sig Gävle-Sandviken på 15:e plats och Falun-Borlänge på 21:a plats). Ifall Du står bakom vår satsning med målsättningen att fortsätta klättra på listan, genom att positionera vår region som MellanSveriges Logistiknav, skriv gärna på: Vi stödjer, och återsänd till oss.

Ju fler som står bakom satsningen desto större möjlighet att nå topp-10.

Skickas till:
MellanSveriges LogistikNav 
c/o Mellansvenska Handelskammaren
Box 296 
801 04 Gävle 
 
eller skanna och skicka till;
info@mellansverigeslogistiknav.se