Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna är en myndighet med uppdrag att bedriva verksamhet inom utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Uppdragets tre områden:

  1. UTBILDNING
    Högskolan erbjuder utbildningar i form av fristående kurser och utbildningsprogram. Därutöver erbjuder Högskolan också olika former av uppdragsutbildningar.
  2. FORSKNING
    Högskolan bedriver forskning inom flera olika ämnen, men även inom ämnesöverskridande forskningsområden.
  3. SAMVERKAN MED DET OMGIVANDE SAMHÄLLET
    Högskolans samverkansuppdrag handlar om att få utbildningen och forskningen att ske i samhället, istället för isolerat vid sidan om.

Nedan har vi listat utbildningar med inriktning logistik och transport.

Forskarutbildning i ämnet Mikrodataanalys.
-4 doktorander antas per år. 50% av dem forskar med inriktning på transport och mobilitet. Distribution, agenters rörelsemönster, lokalisering av hubbar och ITS-lösningar är vanliga inslag.
Läs mer>>

Masterutbildning i Business Intelligens
-Tvåårig påbyggnadsutbildning med ett intag om 20 studenter per år. Examensarbeten om transportlösningar för handeln, turism och processindustrin.
Läs mer>>

Grundutbildning - Industriell ekonomi
-30 stud/år. Allmän utbildning i industrin arbetsprocess innefattande logistik kring insatsvaror och distribution,
Läs mer>>

Systemvetenskapliga programmet
-60 stud/år. Allmän utbildning i systemvetenskap. Examensarbeten dock starkt påverkade av kringliggande IT-företag och dess koppling till Trafikverket.
Läs mer>>

Läs mer www.du.se