Import/Export

Handelskammaren är regionens främsta expert inom området internationell handel.

Handelskammaren arbetar aktivt med att hjälpa företag att ta del av den globala marknaden. De handelsfrämjande projekt som Handelskammaren driver syftar till att skapa affärsmöjligheter för företag på nya marknader och att öka kunskapen bland svenska företag om nya intressanta marknader.

MellanSveriges LogistikNav är ett initiativ till regionalt kunskaps- och marknadsföringsnätverk, som tagits av Mellansvenska Handelskammaren, som genom kraftsamling ska generera regional affärsutveckling och tillväxt.

Gävleborgs- och Dalarnas läns handelskammare besitter kompetens om tullbestämmelser, handelsdokument och handelsprocedurfrågor.

Exempel på dokument som Handelskammaren är behjälplig med: ATA-carnet, ursprungscertifikat (UC), EUR1 certifikat.

För mer information, besök www.mellansvenskahandelskammaren.se

Gävle Hamn

Gävle Hamn Kundcenter erbjuder möjligheten att lägga upp gods på tullager där godset kan lagras utan att tullavgifter och mervärdesskatt behöver betalas. Dessa kostnader uppstår först när godset körs ut ur hamnen.

Dessutom erbjuds följande tulltjänster:
  • Intrastathantering för företag med handel inom Europa
  • Exportdeklaration för företag med exportvolymer
  • Importdeklaration för företag med importvolymer
  • Transiteringar