Welcome to The Logistic Hub of Central Sweden


Regionen har en lång tradition som en av Sveriges viktigaste handelsplatser.

Regionens förträffliga geografiska läge, nära befolkningstäta Mälardalen. Expansiva Gävle Hamn - hjärtat för import och export på ostkusten, europavägarna, järnvägsnätet och terminalerna, regionens framstående logistikföretag, arbetskraft, kostnadsläget, lokaler och stora ytor att exploatera, gör sammantaget Gävleborg/Dalarna till en region för framtida satsningar, där logistik och transport spelar stor roll.

Intresserad av etableringsläge i MellanSveriges LogistikNav? Se ledig byggklar mark>>

Kontakta oss, så berättar vi mer och ser till att det rätta kontakterna tas. E-post: anders.franck@mhk.cci.se