Regionsamarbete

Tillsammans blir vi bäst på logistik.


Vår strävan är att ständigt utveckla och förädla logistiknavet som vi anser är en viktig grundförutsättning för att skapa tillväxt för regionens företag, och erhålla nyetableringar. 

Nätverket ska generera ett organiserat erfarenhetsutbyte inom logistikens områden och underlätta kontakter och samarbeten mellan företag, akademi och offentlig sektor.

Vi informerar om vad som händer inom regionens logistikområden och marknadsför lediga logistikytor. Vi marknadsför regionen och uppmuntrar nätverket att stärka upp marknadsföringen, genom att använda vår logotyp.  

Se lista över företag i regionen som stödjer MellanSveriges LogistikNav>>
 

Kommuner som stödjer 

 • Gävle Kommun
 • Borlänge Kommun
 • Sandvikens Kommun
 • Hofors Kommun
 • Falu Kommun
 • Söderhamns Kommun
 • Avesta Kommun
 • Ludvika kommun

Organisationer och akademi som stödjer 

 • FPX
 • ITS Dalarna
 • Högskolan i Gävle, HiG
 • Högskolan i Dalarna

Statliga verk och myndigheter som stödjer 

 • Trafikverket i Borlänge
 • Trafikverket i Gävle
 • Länstyrelsen Gävleborg
 • Länstyrelsen Dalarna
 • Region Gävleborg
 • Region Dalarna