Rätt placerad

- Vi finns strax norr om Stockholm, 1.5-2,0 timmar.

 
 • Regionens förträffliga geografiska läge, centralt i Norden.
 • Ostkustens största containerhamn - Gävle Hamn.
 • Containerpendlar med järnväg från och till Gävle Hamn.
 • Fasta förbindelser (containertrafik) med Rotterdam, Bremerhaven, Antwerpen, Hamburg m.fl. hamnar på kontinenten.
 • Järnvägspendel på dubbelspår till Rikskombiterminalen Stockholm Nord-Rosersberg, direkt från kaj i Gävle Hamn. Östra Importstråket>>
 • E16 Gävle-Bergen genom Dalarna förbinder regionen med Atlanten.
 • Närhet till storflygplatsen Stockholm-Arlanda (1,0 timme). 
 • Ostkustbanan, Norra Stambanan, Dalabanan , Godsstråket genom Bergslagen och Berslagsbanen sträcker sig genom regionen.
 • Ett av Europas ledande kompetenscentrum inom GIS.
 • Sveriges största Högskola.
 • Den mångfald av större och mindre företag som finns i regionen,
 • Arbetskraft med stor logistikkompetens inom alla områden.
 • Stora ytor att exploatera. Se ledig mark>>
 • Framstående logistikföretag/kompetens i regionens logistikföretag.
 • Tillgång på kvalificerad arbetskraft.
 • Tillgång på kraftfull energiförsörjning.
 • Kostnadsläget.

Gävle

 • 17,4 mil Gävle-Stockholm
 • 13,8 mil Gävle-Arlanda Airport
 • 23,4 mil Gävle-Örebro
 • 14,5 mil Gävle-Västerås
 • 22,1 mil Gävle-Sundsvall
 • 50,2 mil Gävle-Oslo
 • 20,0 mil Gävle-Rauma (godsfärjelinje)
 • 22,1 mil Gävle-Sundsvall
 • 7,9 mil Gävle-Söderhamn
 • 13,7 mil Gävle-Insjön
 • 51,8 mil Gävle-Göteborg

Borlänge

 • 16,2 mil Borlänge-Örebro
 • 13,2 mil Borlänge-Västerås
 • 21,4 mil Borlänge-Stockholm
 • 4,3 mil Borlänge-Insjön
 • 11,2 mil Borlänge-Gävle
 • 44,6 mil Borlänge-Göteborg
 

Välkommen till MellanSveriges LogistikNav - Här är du rätt placerad

Bild: Gävle Hamn