Om oss

Välkommen till det innovativa logistiknavet

Kreativitet är en nyckel i framtida affärsmodeller och utvecklande av verksamheter. Vi söker innovationer och nyskapande, och därigenom utveckla nya produkter/tjänster och företag. Vi lyfter samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor - samverkan mellan regioner och kompetenser. Vi sätter fokus på kraftsamling i nätverk och positionering med inriktning på kreativitet och innovationer.

Satsningen på infrastrukturutbyggnaden och regionens utveckling som logistiknav har stor betydelse för att stärka konkurrenskraften för regionens näringsliv och öppnar upp för nya etableringar.

De organisationer och kommuner som stödjer och finansierar verksamheten är: Gävle Kommun, Söderhamn Kommun, Hofors Kommun, Sandviken Kommun, Falu Kommun, Borlänge Kommun, Avesta Kommun, Ludvika Kommun och Mellansvenska Handelskammaren.