Välkommen till MellanSveriges Logistiknav!


MellanSveriges LogistikNav är med järnvägsnoden Borlänge och sjöfartsnoden Gävle det ledande logistiknavet strax norr om Stockholm. 8 kommuner i samverkan från Ludvika i väst till Gävle i öst.

Gävle med Ostkustens största containerhamn har regelbunden linjetrafik till kontinentens större hamnstäder. Här finns framstående logistikkompetens och utomordentlig infrastruktur med stambanor, terminaler, europavägar och logistikparksområden - Centralt i Norden. 

Vi knyter samman näringsliv med akademi och det offentliga och genererar därmed regional affärsutveckling och tillväxt inom transport- och logistiknäringen.