MellanSveriges LogistikNav 

c/o Mellansvenska Handelskammaren
Box 296 
801 04 Gävle 

info@mellansverigeslogistiknav.se

Arbetsgruppen:


Lennart Schüllerquist 
Projektledare MellanSveriges LogistikNav
Mellansvenska Handelskammaren
Tel 070-589 79 52
E-post: lennart@mellansverigeslogistiknav.se

Anders Franck
MellanSveriges LogistikNav
Tel 070-586 66 16
E-post: anders@mellansverigeslogistiknav.se

Malin Vikerhagen Nodansvarig Gävleborg
Kontaktperson för kommuner i Gävleborg
VD Marknadsplats Gävle
Telefon: 026-17 22 00
Mobil: 070-167 51 73
E-post: malin.vikerhagen@gavle.se

Kjell Friman, Nodansvarig Dalarna
Kontaktperson för kommuner i Dalarna
Näringslivsutvecklare Borlänge Kommun
Telefon: +46 243-74132
Mobil: 070-3012153
E-post: kjell.friman@borlange.se