MellanSveriges LogistikNav 

c/o Mellansvenska Handelskammaren
Box 296 
801 04 Gävle 

info@mellansverigeslogistiknav.se

Arbetsgruppen:


Andreas Garp, Projektledare MellanSveriges LogistikNav
Mellansvenska Handelskammaren 
Mobil: 070 385 75 35
E-post: andreas.garp@mellansvenskahandelskammaren.se

Lennart Schüllerquist 
Mellansvenska Handelskammaren
Tel 070-589 79 52
E-post: lennart@schullerquist.se

Mikael Nyman, Nodansvarig Gävleborg
Kontaktperson för kommuner i Gävleborg
Näringslivsutvecklare Gävle Kommun
Telefon: 026-17 80 41
E-post: mikael.nyman@gavle.se

Kjell Friman, Nodansvarig Dalarna
Kontaktperson för kommuner i Dalarna
Näringslivsutvecklare Borlänge Kommun
Telefon: +46 243-74132
Mobil: 070-3012153
E-post: kjell.friman@borlange.se