Teknikparker

Innovativa och kreativa miljöer för framtidsföretagen.

Borlänge

Borlänge Science Park finns i stadsdelen Framtidsdalen som är Dalarnas hetaste tillväxtområde. Här arbetar idag ca 3500 personer, och här kommer den nya generationens näringsliv att växa samman med Högskolans utbildningar och forskning till ett kraftfullt kunskapsnav. I Framtidsdalen ges utvecklingsinriktade företag möjligheten att etablera sig nära Teknikdalen, Högskolan, Trafikverket och Kupolen.

Gävle

Gävle Teknikpark är en företagspark bestående av drygt 100 företag som tillsammans sysselsätter mer än 500 personer. Här pågår regelbundet aktiviteter i form av seminarier, informationsträffar, nätverksträffar och events. Närheten till Högskolan i Gävle möjliggör utvecklingsprojekt och ökar kontakten mellan studenter och näringsliv. FPX och ESRI S GROUP med inriktning GIS-teknik finns bland flera i teknikparken. Esri Sverige som genom GeoLogistik-lösningar kombinerar geografi och logistik på ett kraftfullt sätt, läs mer.

För mer information om Gävle Teknikpark, www.teknikparken.se

Sandviken

Sandbacka Park med huvudinriktning på teknik och IT-företag. Basen för företagen i Sandbacka Park finns i regionens industriföretag, vilka i ett flertal fall är världsledande inom sin bransch. Sedan starten har målsättningen varit att skapa en kreativ miljö där företag kan utvecklas och växa tillsammans, och på så sätt få konkurrensfördelar. Det betyder att alla företagen själva utgör kärnan i Sandbacka Park.

För mer information www.sandbackapark.com

Söderhamn

Faxepark är namnet på den teknikpark som finns etablerad i Söderhamn för kunskapsintensiv verksamhet. I området utvecklas en kreativ och innovativ miljö enligt den så kallade Triple Helix modellen som bygger på ett aktivt samspel mellan högre utbildning, samhälle och näringsliv.

Faxeparks verksamhetsinriktning är innovations- och entreprenörsfrågor. Stödet förmedlas via en inkubator och utbildningar/seminarier. www.faxepark.se

Hudiksvall

I Hudiksvall finns Fiber Optic Valley, baserat på fiberoptisk spjutspetskompetens som fokuserar på fiberoptiska produkter såväl till verkstads- som kommunikationsindustrin och därtill relaterade tjänster.
För mer information fiberopticvalley.com.

Ludvika

High Voltage Valley är ett klusterinitiativ där näringsliv, offentlig sektor och universitet samarbetar för att stärka regionens världsledande ställning inom elkraftteknik.