Borlänge Kombiterminal


Borlänge Combiterminal ligger mitt i en av Sveriges mest godsintensiva regioner i anslutning till Riksbangården Borlänge.
Dalarna är landets fjärde största exportlän, vilket medför täta transporter av länets godsvolymer. Stora volymer har sin start- och målpunkt på terminalen.

Borlänge Combiterminal är öppen för alla aktörer på lika villkor. Terminalen erbjuder en komplett lösning .
 
Läs mer www.logs.se

Borlänge Combiterminal AB
781 71 BORLÄNGE
Tel. 0243 - 22 43 6


Bild: Borlänge Riksbangård