Orrskärs Hamn - Söderhamn

Sveriges största hamn för sågade trävaror 


Brunsbüttel Ports GmbH, som ingår i tyska Schramm Group, äger 50,9 procent av aktierna i Söderhamnbaserade terminaloperatören/logistikbolaget Schramm Ports & Logistics Schweden.

De kommunalt ägda hamnarna i Orrskär, Stugsund och Långrör är främst verksamma med hantering av skogsprodukter, cement, olja, kemiska produkter och andra typer av gods.

Övriga aktieägare i bolaget är Söderhamns kommun, Vallviks Bruk och HML Shipping. Förutom Orrskärs Ham, Långrörs Hamn (oljehamn) och Stugsunds ingår även driften av industrihamnarna Vallvik, Ala och Sandarne.

Orrskärs Hamn i Söderhamn är Sveriges största träutskeppningshamn för sågade trävaror. Orrskär är Norrlands djupaste isfria hamn, hela 12 meter vid kaj. Hamnen har järnvägsanslutning till Ostkustbanan och trafikeras av 11.000 lastbilar och 3.500 järnvägsvagnar årligen. 
 

Korta fakta Orrskärs Hamn, Söderhamn 

  • Sveriges största träutskeppningshamnar, sågade trävaror
  • 45 fast anställda
  • 815.000 m3 per år
  • Ca 11.000 långtradare trafikerar hamnen
  • 3.500 järnvägsvagnar
  • Trävaror från 25-30 sågverk
  • Exporten sker till Nordafrika
Orrskärs Hamn ligger i Ljusne, strax söder om tätort Söderhamn. 11 meters maxdjup. I hamnen finns transportöranläggning för flis och hamnen har järnvägsanslutning till Ostkustbanan. Upplagsyta 100.000 kvm varav 20.000 kvm asfalt. Magasin 4,500 kvm.

Läs mer www.sshab.se

Se film om Söderhamn