Utbyggd hamn 

Under 2010 inleddes en serie viktiga utbyggnader och infrastrukturinvesteringar i hamnen. Gävle Hamn ska växa med ca 326.000 kvadratmeter. Nya kajer, pirar och hanteringsytor. Därtill har och kommer stora investeringar att göras i nya magasin, järnväg och andra anläggningar för godshantering. Inseglingsrännan har breddats från 60 till 126 meters bredd och djupet är nu 13,5 meter.
Totalt har det investerats ca 800 miljoner kronor i hamnen. Även terminal Granudden på den södra sidan, byggs ut till dubbla längden 700 meter. 
Tågförbindelsen till hamnen byggs ut och elektrifieras. I anslutning till hamnen öppnas det upp ledig mark för exploatering, lämpligt för logistik- och transportföretag.

Container Freight Station om 17 000 kvm inomhus

 • Järnväg in i terminalen
 • Traverser och truckar lossar, bil och järnväg
 • Mellanlagring
 • Stuffning sker med loadplate eller truck
–Stålcoils
–Formatplåt
–Pappersrullar
–Lastpallar

Muddring av farleden till Gävle Hamn

- Ny inseglingsränna invigdes 2014
 • Bredd 126 m (Fartygets bredd 42 m)
 • Djup 13,5 m (Fartygets djupgående 12,2 m)
 • Ca 4’’ kbm muddermassor
 • Ca 600’ förorenat (tippas bakom invallning)
 • Resterande massor tippas till havs
 • Landvinningen blir 326 000 kvm
 • Längre kaj och nya ytor på Granudden
 • Ny oljepir med fullt djupgående
 • Ny kaj och ytor för intermodala volymer på Fredriksskans
2017 utbyggd containerkaj
När Yilport tog över driften i hamnen under 2016 åtog de sig att utöka kapaciteten i containerterminalen genom att bygga en ny kaj öster om den befintliga. Det arbetet påbörjas hösten 2017 och den nya kajen beräknas tas i bruk under sommaren 2019.