Vi stödjer….    


….Mellansvenska Handelskammarens initiativ till regionalt kunskaps- och marknadsföringsnätverk, MellanSveriges LogistikNav™, som genom kraftsamling och nätverkande inom området transport och logistik ska generera regional affärsutveckling och tillväxt.
Vi tror att samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor - samt mellan regioner och kompetenser är av största vikt i dessa frågor, därför behövs MellanSveriges LogistikNav™.


Mellansvenska Handelskammaren

Datum__________________________________________________

Namn___________________________________________________

Namnförtydligande_____________________________________

E-postadress___________________________________________

Företag_________________________________________________


Skriv ut och skicka till:

MellanSveriges LogistikNav 
c/o Mellansvenska Handelskammaren
Box 296 
801 04 GÄVLE
 
eller skanna och skicka till;
info@mellansverigeslogistiknav.se