Söderhamn Orrskär - Sveriges största hamn för sågade trävaror

Sjöfartsstaden Söderhamn - Störst på sågade trävaror


Söderhamn Stuveri & Hamn AB har totalt fyra aktieinnehavare. Den största aktieinnehavaren med cirka 51 % av samtliga andelar är SCHRAMM Ports & Logistics Sweden AB, som är ett dotterbolag till den tyska hamninnehavaren och hamnoperatören Brunsbüttel Ports GmbH, ett bolag inom SCHRAMM-gruppen. Övriga aktieinnehavare är Söderhamns kommun (18 %), Vallviks Bruk AB (16 %) samt HML Shipping (15 %).

Hamnarna i Orrskär, Stugsund och Långrör är främst verksamma med hantering av skogsprodukter, cement, olja, kemiska produkter och andra typer av gods.

Företaget är dessutom logistikleverantör för tre hamnanläggningar i Vallvik, Sandarne och Ala, som ägs av industriföretag. Företaget äger även två bogserbåtar som även fungerar som isbrytare.

Hamnen i Orrskär erbjuder olika tjänster:

  • Stuveriarbete, bulk och flytandegods
  • Magasin/ lager
  • Bogserbåttjänster
  • Kran och maskintjänster
  • Logistik tjänster